Šablony II.

Z projektu „Šablony II.“, který je spolufinancován Evropskou unií

čerpá MŠ Troilova dotace na školního asistenta.

Cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání vč. usnadnění přechodu na ZŠ.

Popis realizace aktivity:

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci

s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí,

porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje

přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností

při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi

při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.