Zápis

INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

pro školní rok 2020/2021

Upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a MŠMT ze dne 3. 4. 2020

Veškeré informace naleznete zde: 

Zápis 2020-2021 – info

Kritéria – zápis 2020-2021

Dokumenty potřebné k zápisu: 

Žádost o přijetí

Čestné prohlášení o údajích