Školné a stravné ve šk. roce 2018/2019

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019/2020

stanovena na 1.200,- Kč.

 

Výše měsíční zálohy za stravné je pro školní rok 2019/2020

stanovena na 900,- Kč.