Provoz, školné a stravné

Provoz mateřské školy

Provoz školy je v pracovních dnech od 7.00 do 17.30 hod.

Děti přichází a odchází v průběhu dne tak, jak rodiče potřebují, po dohodě s paní učitelkou.

Stravné a školné ve školním roce 2021/2022

Způsob úhrady:

Trvalým příkazem k úhradě vždy do 5. dne v měsíci.

U každé platby je nutno uvést variabilní symbol dítěte.

 

Záloha na stravné: 900,- Kč

Číslo účtu: 35-29 22 733 09 / 0800

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku, přeplatky budou vráceny na Váš účet do 31. 8. 2022.

Přesnídávka, oběd – 40,- Kč/ 7 letí 42,- Kč

Přesnídávka, oběd, svačina – 48,- Kč/ 7 letí 51,- Kč

Odhlášení obědů je možné ráno do 8.00 hodin na telefonním čísle 274 770 013 , mobil 724 585 436 (možno omluvit zasláním sms).

 

Školné: 1.300,- Kč

Číslo účtu: 29 22 733 09 / 0800

Školné je nevratné. Děti předškolní a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

 

Pro platby příspěvek na kulturu, škola v přírodě, plavání atd. je zřízen účet:

42 38 32 83 89 / 0800

Pro rozlišení dítěte nezapomínejte prosím uvádět variabilní symbol, který je stejný pro všechny platby (stravné, školné, příspěvek na kulturu, apod.) a zůstává stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 

V měsíci červenci a srpnu se školné ani stravné neplatí!