Dotace z Evropských fondů

 

Mateřská škola získala z Evropských fondů dotace určené k financování

školního asistenta. Cílem je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání vč.

usnadnění přechodu na ZŠ.

Popis realizace aktivity:

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci

s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí,

porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje

přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností

při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi

při admiistrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 


Soubory ke stažení