Žabky

Třída žabek je složena z 5 – 6 letých dětí, přičemž část z nich spadá do skupiny předškoláků.

Žabky

Tato třída je složena z 5 – 6 letých dětí, přičemž část z nich spadá do skupiny předškoláků.

Třídní vzdělávací program je tedy přizpůsoben tak, aby byl vhodný pro obě věkové skupiny.

Postupně jsou zvyšovány nároky na samostatnost a sebeobslužné činnosti dětí střední věkové skupiny a zároveň činnosti směřující k důkladné přípravě předškolních dětí na úspěšný vstup do základní školy.

Pro děti předškolního věku MŠ nabízí další zájmové aktivity: angličtinu, keramiku, plavání.

Jana Smrčková

Učitelka

Lenka Kafková

Učitelka