Včelky

Třída pro 4 – 5 leté děti

Včelky

Všechny činnosti v této třídě, kterou navštěvují 4 – 5 leté děti, jsou orientovány především na upevňování a zdokonalování již získaných dovedností, podporu kamarádských vztahů a prosociálního chování.

Jana Smrčková

Učitelka

Lenka Kafková

Učitelka