Třída motýlci

Prostory a vybavení třídy motýlků jsou přizpůsobené nejmladším dětem.

Motýlci

Prostory a vybavení této třídy jsou přizpůsobené nejmladším dětem, které si postupně zvykají na nové prostředí MŠ. Plánované činnosti a hry jsou zaměřeny především na adaptaci dětí na větší skupinu vrstevníků a rozvoj sociálních a citových vztahů. Důraz je kladen zejména na oblast sebeobsluhy (hygienické návyky, oblékání, stravování) a samostatnosti.

Mgr. Mikulová Věra

Učitelka

Tesařová Nikola, DiS.

Učitelka