Ježci

Třída ježků je složena z dětí předškolních, které jsou již převážně schopny pracovat samostatně. Všechny činnosti jsou tedy směřovány k důkladné přípravě dětí na úspěšný vstup do základní školy.

Ježci

Třída Ježků je složena z předškolních dětí a dětí, které mají odlad školní docházky. Děti jsou již převážně schopny pracovat samostatně.

Třídní vzdělávací program je tedy přizpůsoben tak, aby byl vhodný pro danou věkovou skupinu dětí a zároveň se zaměřuje na činnosti směřující k důkladné přípravě předškolních dětí na úspěšný vstup do základní školy.

Pro děti předškolního věku MŠ nabízí další zájmové aktivity: angličtinu, keramiku, plavání.

Mariana Bilíková

Učitelka

Bc. Michala Zemanová, DiS.

Učitelka

Jarmila Svobodová

Asistentka pedagoga