Svět v našich srdcích

Z projektu „Svět v našich srdcích“, který je spolufinancován Evropskou unií, čerpá MŠ Troilova

dotace na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (stáže) a podporu dětí s odlišným mateřským jazykem

v podobě dvojjazyčného asistenta.