Dotace EU

Šablony III.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY III. PRO MŠ TROILOVA

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019490

PŘEHLED VYBRANÝCH AKTIVIT PROJEKTU:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce

Svět v našich srdcích

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001257

Z projektu „Svět v našich srdcích“, který je spolufinancován Evropskou unií, čerpá MŠ Troilova  dotace na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (stáže) a podporu dětí s odlišným mateřským jazykem v podobě dvojjazyčného asistenta.

MAP II

Mateřská škola Troilova je zapojena do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Více o MAP II naleznete na: https://sites.google.com/view/map-praha-10/map-ii