Škola v přírodě

ŠVP

Termín:

21. – 28. 4. 2020

Cena:

4.000,- Kč

Adresa:

Penzion Kitty

Lučany 703

468 71 Lučany nad Nisou

Záloha ve výši 1.800,- Kč je splatná do 15. 1. 2020 na účet: 42 38 32 83 89 / 0800

(nezapomeňte uvést v.s. dítěte).